Balikesir Altın Otel Balıkesir
Balikesir Altın Otel
Sürdürülebilirlik

ALTIN OTEL BALIKESİR olarak, sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek çevreye ve topluma duyarlı bir işletme olmayı taahhüt ediyoruz. Bu taahhüdümüzü yerine getirmek için çeşitli alanlarda politikalar geliştirmekte ve uygulamaktayız.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

İşletmemiz, sürdürülebilir turizm kriterlerine uygun politikalar geliştirmekte ve bu politikaları uygulamaktadır. Çalışanların katılımıyla belirlenen hedefler doğrultusunda, enerji ve doğal kaynak kullanımını etkin yönetmeyi, çevresel etkileri en aza indirmeyi, yerel halkın istihdamını artırmayı, toplumun gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Ayrıca, tedarikçilerimizle yakın ilişki içinde bulunarak sürdürülebilirlik performansımızı artırmayı ve sürdürülebilirlik uygulamalarımızı şeffaflık içinde paydaşlarımızla düzenli olarak paylaşmayı hedefliyoruz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, müşteri isteklerini zamanında ve eksiksiz karşılamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, müşteri mahremiyetini koruyarak, şeffaf ve güven veren bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Müşteri memnuniyetini artırmak adına sürekli iyileştirme yapmayı, personel eğitimine önem vermeyi, ve müşteri memnuniyeti artırmaya dayalı olarak gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ediyoruz.

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE SUNULMASI POLİTİKASI

İşletmemiz, kültürel mirasın korunması ve sunulmasına büyük önem vermektedir. Faaliyetlerimizde kültürel mirası tanıtarak, yerel kültürel mirası korumayı ve toplumun bu mirasa sahip çıkmasını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirme ve eğitimler düzenleyerek desteklemekteyiz. Kültürel miras envanterinin paylaşılmasını sağlamak adına aksiyonlar almak ve yerel halkın istihdamını artırmak da önceliklerimiz arasındadır.

ÇOCUK HAKLARININ KORUNMASI POLİTİKASI

İşletmemiz, çocuk haklarını korumak ve istismarı önlemek için çeşitli önlemler almaktadır. Çocukların otel alanlarında güvende ve korunaklı hissetmelerini sağlamak adına politikalar geliştirmekteyiz. Çocuk istismarını önleme konusunda çalışanlarımızı eğitmekte ve herhangi bir şüpheli durumda derhal müdahale etmelerini sağlamaktayız. Ayrıca, işletme içerisinde çocukların gelişimine katkı sağlayacak ortamlar ve imkanlar sunarak toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmeyi hedefliyoruz.

İSTİSMAR VE TACİZİN ÖNLENMESİ POLİTİKASI

İşletmemiz, istismar ve tacizin önlenmesi için kararlılıkla hareket etmektedir. Personelimizin eğitimi ve bilinçlendirilmesi, misafirlerimizin davranış kuralları ile ilgili bilgilendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gibi adımlarla istismar ve tacizin önüne geçmeyi amaçlamaktayız. Çocuklarla ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda, öncelikle otel yönetimine bilgi verir ve gerekli adımları atarız.